Sống không yên -___-

by Chi

Trong trailer của Sherlock Holmes: A Game of Shadows có cảnh Holmes-in-drag nằm vật nhộn rất nhiệt tình với Watson trên sàn toa xe lửa. Có một cao nhơn đã nói rằng, No amount of context can ungay this scene. (Tạm dịch: Không có lượng ngữ cảnh nào có thể giúp cảnh này bớt gay được.)

Xin được đính chính: No amount of context can ungay this movie. (Tạm dịch: Không có lượng ngữ cảnh nào có thể giúp phim này bớt gay được.)

Thiệt là sống không yên. -___-

Advertisements