Chú Ý

Thứ nhất,

Đây là một trang web phi lợi nhuận và những tác phẩm được mình – tức Chi – dịch trong đây cũng là phi lợi nhuận, được làm với mục đích tự sướng và chia sẻ là chính. Nếu bạn muốn đăng lại bất kỳ nội dung gì ở đây sang trang web khác, hoặc in ra, hoặc chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào khác, vui lòng ghi nguồn là https://shiro2chi.wordpress.com đồng thời giữ đầy đủ phần credits đầu truyện (trong trường hợp chia sẻ một tác phẩm).

Thứ nhất bis,

Khi đăng lại hoặc chia sẻ các tác phẩm trên đây, vui lòng giữ nguyên nội dung và không chỉnh sửa bất cứ thứ gì.

Thứ hai,

Ngoại trừ My Mathematical Mind (tác giả không hề hồi âm), Đế Đài Xuân Thỏa Chí Tiêu Dao, bản dịch của tất cả các tác phẩm gốc đều đã có sự đồng ý của tác giả.

Thứ ba,

Hoan nghênh mọi góp-ý-và-thắc-mắc-có-thiện-chí. Và chỉ hoan nghênh những góp-ý-và-thắc-mắc-có-thiện-chí.

Thứ tư, (không liên quan lắm nhưng vẫn muốn đưa phần miêu tả bản chất này vào)

Đào núi và lấp biển, có chí ắt làm nên. Mình đây bé nhỏ rẻ tiền chỉ có thể đào hố xong nhảy vào nằm bó gối và chết chìm dưới nước mắt fan gơ….

Cuối cùng,

Cám ơn. :’)

Advertisements