Truyện Dịch Dài

Black Coffee     |     Cà Phê Đen
Tác giả: heart race

Chương 1 • | • Chương 2 • | • Chương 3 • | • Chương 4


*


Behind The Mask     |     Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Tác giả: Megan Derr

Chương 1A • | • Chương 1B • | • Chương 2A • | • Chương 2B • | • Chương 3 • | • Ngoại truyện


*


Dandelion Clocks     |     Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió

Tác giả: deuteriuM Xtreme

Chương 1 • | • Chương 2 • | • Chương 3 • | • Chương 4 • | • Chương 5 • | • Chương 6 • | • Chương 7 • | • Chương 8 • | • Chương 9 • | • Chương 10 • | • Chương 11

Advertisements