Khổ lắm…

by Chi

(kể khổ thôi ko có gì đặc sắc)

Đúng là tự mình lấy gậy đập lưng lấy đá ném chân xắn quần đi đào hố mà.

 • Chưa vã với The Avengers xong thì muốn đọc Civil War của Marvel.
 • Muốn đọc Civil War của Marvel thì phải có kiến thức nhất định về một số nhân vật và truyện trước đó, mà nhỏ lớn thân già này có đọc truyện tranh Marvel bao giờ, những gì biết được toàn nhờ coi phim ảnh với lội Wiki thôi.
 • Thật ra tiếp tục coi phim và bơi lội cũng được đi, sao phải xoắn.
 • Nhưng vì cậu Steve, chú Tony, và thằng nhãi Peter mà mình quyết định nhào vô xử luôn hàng họ của các cháu (và một số râu ria khác nữa) từ đầu tới trước Civil War.
 • Quy ra là khoảng 1963 tới 2006.
 • Bốn mươi ba (43) năm.
 • HA HA HA! *ngửa cổ cười dài lệ chảy vào mồm*
 • Đã vậy đời chưa đủ khổ hay sao mà đụng bố Marvel này, nhân vật đã nhiều lít nhít lại ko yên phận mà chạy tới chạy lui đánh đấm ôm vai bá cổ nhau tùm lum, mỗi đứa lại có dăm ba series riêng với alternate universe khác nhau, số thứ tự thì đánh hầm bà lằng lên.
 • Nội chuyện ngồi sắp xếp thứ tự đọc đã thấy muốn tự đấm vào mặt.
 • Thêm một sự thật phũ phàng: Đây là Marvel, và lúc nào cũng có nhân vật chết nhưng không ai chết rồi mà chịu chết luôn, có lẽ trừ chú Ben ra. Mà thiệt tình chứ biết đâu có ngày chú cũng đội mồ sống dậy hóa thân thành Spring Soldier hoặc cái gì gì ko chừng.
 • *thở dài*
 • Đọc muốn lòi mắt, tới khi nhìn lại chừng chục tập trước thì có tập gần như hêm nhớ gì nhưng phần cũng vì nội dung đại khái na ná nhau.
 • Chưa chi đã muốn đau mề vì các cháu hu hu nếu có một ngày huy hoàng lết được tới Civil War thì thân này mề này phải làm sao làm sao???
 • Hiện đang chơi vơi với Spider-Man ở đâu đó khoảng năm 1969.
 • Quá
 • BUỒN
 • !!!
 • Nói chung chỉ có nội dung vấn đề là thay đổi, nhưng bản chất của vấn đề thì luôn là một chữ “khổ”.
Advertisements