Phấn ti mạc vấn niên linh!

by Chi

1. Đã muốn có cái invite vào AO3 từ lâu, giờ có rồi… làm sao nữa? Thích layout, thích chức năng cho download PDF và EPUB, cũng muốn post truyện lên đó nhưng có mỗi mình mình (với Lapis). >_>

2. Ợ đến lúc nào (nếu quả thật có cái “lúc” đó) mới làm xong ít nhất cái sườn của nơi ~buồn~ lắm đây. I wish I knew how to quit you. Hôm nào quá quởn chắc ngồi ghi xuống những trò lố phỏng vấn của chúng nó… Lại còn quá nhiều thứ muốn dịch mà một là khó, hai là dài, ba là quá xôi thịt không đủ khả năng xào nấu lại, bốn là toàn bộ các điều trên.  t(‘^ ‘ )

3. Vừa hỏi một bạn người Trung. Bạn đó nói “腐女子” (hủ nữ tử, cũng tức là fujoshi trong tiếng Nhật) là để đặc biệt chỉ fan của yaoi. Tiếng Trung ko có hẳn một danh từ cho fangirl, nhưng nếu dùng để gọi fan thôi thì là “粉丝” (phấn ti, dịch sát nghĩa là bún, sở dĩ lấy từ này là vì từ “fans” phiên âm ra tiếng Trung là “fensi” = phấn ti lol ). 粉丝莫问年龄! *tự an ủi*
Đính chính: Nhìn kỹ thấy giống miến hơn là bún…
(Lại) Đính chính: 英雄莫问出处,粉丝莫问年龄 = Anh hùng mạc vấn xuất xứ, phấn ti mạc vấn niên linh = Anh hùng chớ hỏi xuất xứ, mến mộ chớ quản thâm niên. Vế trước đã có lâu nay, vế sau mình xin nhận là mình chế.

4. Tám ngày nữa Giét Xi ơi…

Advertisements