Alô… alô… àhem…

by Chi

… Khụ.   -__-”

*kê bàn ngay lại*

Vừa được tiểu thư bán bèo nhắc khéo rằng đừng có mà đem con bỏ chợ đó nha (lời mình tự suy diễn chứ ko phải trích nguyên văn xD ), hơn nữa nhận được phản hồi khích lệ (?) nên đột nhiên lên tinh thần (…)

Tuy nhiên vẫn chỉ có tinh thần làm truyện hài. Đang mần chương 17 của Thỏa chí tiêu dao; còn lại, thời gian sẽ trả lời… *ngó xa xăm*

Advertisements