Ngại lắm nhưng vẫn phải nói

by Chi

Các bạn thân mến, tình hình là ngoài những thứ đi ăn đi ngủ đi làm thông thường, mình hiện kiêm thêm đi vẫy cờ tung hoa cho hai cháu Eames và Arthur ♥ nên việc dịch thuật biên tập – bất kể thứ tiếng – xin được tạm dừng. Báo như vầy để đỡ thắc mắc vì sao lâu quá ko thấy sút cái chi lên cả.

Tuy nhiên đừng la ó (nếu có) vội, vì ai biết được hứng của mình sẽ trở về bất ngờ lúc nào. Có khi ngày mai cũng nên ha ha~
(Cho nên cái thông báo này hình như cũng như ko…)

Chào thân ái và quyết thắng!

Advertisements